DOGAT Sp. z o.o. założona została w marcu 2007 r przez trzech wspólników

Od samego początku firma DOGAT Sp z o.o. wykonywała roboty górnicze dla kopalń węgla kamiennego i ten sektor działalności jest nadal utrzymywany i rozwijany.
W ciągu 4 lat istnienia firma konsekwentnie budowana i rozwijana jest w oparciu o kapitały własne, o wdrażane nowe produkty, odpowiadające oczekiwaniom naszych klientów oraz o szeroką współpracę z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A, Kompanią Węglową S.A., Spółką Restrukturyzacji Kopalń oraz wieloma innymi podmiotami gospodarczymi w branży górniczej.
Firma DOGAT Sp z o.o. specjalizuje się w wykonywaniu robót dołowych takich jak:

przebudowy,
spągowania,
budowa torowisk górniczych,
budowa tam izolacyjnych,
budowa i likwidacja taśmociągów i przenośników zgrzebłowych,
wykonywanie torkretu wyrobisk górniczych.

Firma zatrudnia znakomitą kadrę inżynieryjno-techniczną, jak również wysoko wykwalifikowanych pracowników do wykonywania przebudów, obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych kopalń.
Trwają prace przy tworzeniu wydziału, który zajmować się będzie inżynierią środowiska oraz jego ochroną, jak również szeroko pojętą ekologią.
Wysoko wyspecjalizowana kadra, jak również nowatorskie rozwiązania jak Zestawy do regeneracji wyrobisk górniczych typu „DOGAT” czy stabilizatory obudowy® oraz elastyczne podejście do oczekiwań klientów, zrozumienie szczególnej sytuacji w jakiej znajdują się firmy działające na rynku górniczym stawiają naszą Spółkę w rzędzie poważnych i polecanych partnerów biznesowych w zakresie usług górniczych jak i handlu

Aktualności

Dogat otrzymuje certyfikat BHP oraz zarzadznia jakością

W grudniu 2012 firma Dogat otrzymała certyfikaty ISO9001 oraz ISO 18001